KOUČING

"Prostredníctvom  koučingu začnete robiť veci, ktoré ste dovtedy len chceli - malé zmeny počas koučovania robia veľké zmeny v reálnom živote"

Čo je koučing?

 • jeden z najlepších spôsobov ako dosiahnuť pozitívne zmeny a trvalé výsledky
 • partnerský vzťah, v ktorom sa klient aktívne podieľa na zmene
 • prístup zameraný na klienta, založený na dôvernom a úprimnom rozhovore a porozumení bez posudzovania, radenia a hodnotenia
 • je to metóda, ktorá sa dá použiť v ktorejkoľvek oblasti života- rodina, kariéra, výkon- všetko zamerané na budúcnosť

Kto je kouč?

 • expert na vedenie rozhovoru prostredníctvom štruktúrovaného rozhovoru a pomocou koučovacích otázok
 • pomáha klientovi uvedomiť si realitu, nájsť riešenia a naplánovať prvé akčné kroky
 • nehodnotí, neposudzuje, neodcudzuje, nedáva nové rady, nápady ani nové myšlienky
 • vo vzťahu ku koučovanému je v pozícii partnera, podporuje ho a úprimne sa o neho zaujíma
 • pomáha rozvíjať vlastné zdroje klienta, podnecuje premýšľanie klienta, pomáha mu jasnejšie si uvedomiť súvislosti a jeho silné stránky

Pre koho je koučing určený?

 • pre každého kto sa nebojí prevziať zodpovednosť za svoj život, chce byť tvorcom svojho života a chce pracovať na svojom rozvoji
 • pre toho kto chce zmenu a nevidí žiadne možnosti, nenachádza cestu z bludného kruhu
 • pre toho kto presne vie čo chce, ale zatiaľ nevie ako začať
 • pre toho čo sa díva na všetky strany, ale nie dopredu

Témy, ktoré sa dajú koučingom riešiť?

 • chcem rovnováhu medzi prácou a osobným životom
 • cítim nespokojnosť vo svojom živote a chcem s tým niečo urobiť
 • neviem sa odhodlať k životnej zmene alebo neviem či zmenu uskutočniť
 • chcem byť viac užitočný pre seba a svoje okolie
 • neviem nájsť východisko zo svojej situácie
 • chcem pochopiť svoje životné poslanie
 • túžim byť spokojnejší, šťastnejší, vyrovnanejší, zdravší, chudší, aktívnejší ....
 • neuspokojuje ma moja práca, uvažujem o zmene zamestnania, alebo túžim po tom aby ma práca napĺňala
 • chcem efektívnejšie a rýchlejšie pracovať
 • stagnujem a neviem čo by som mal zmeniť
 • som na dôchodku a chcem sa ešte nejako realizovať
 • rôzne iné ...

Čo získate koučingom?

 • začnete riešiť mnohé situácie inak, po novom
 • pocítite celkovú spokojnosť a osobný rast
 • vyjasnia sa vám problémy, ktoré riešite
 • zvýši sa vaše sebavedomie, istota v konaní a radosť zo života
 • budete schopní realizovať žiadúce životné zmeny a rozhodnutia
 • budete si vedieť jasne a konkrétne stanoviť osobné ciele
 • rozviniete a posilníte svoj vlastný potenciál
 • získate väčšiu dôveru vo svoje sily
 • získate väčšiu istotu vo svojich rozhodnutiach a väčšiu odvahu prijať zodpovednosť za svoj život
 • vaše myšlienky sa pretavia v skutočné činy a pomocou akčných krokov dosiahnete reálne zmeny
 • uvedomíte si hlbšie po novom vašu situáciu, veci uvidíte v inom svetle, z iného uhla
 • získate silnú podporu, sprevádzanie a vedenie kouča