PhDr. Marcela Zbínová

"Nemôžete nikoho nič naučiť. Môžete mu nanajvýš pomôcť, aby to v sebe našiel".

                                                                                                                       Galileo Galilei

Koučovací prístup, ktorý využívam vo svojej práci je založený na rovnocennom - partnerskom vzťahu medzi koučom a koučovaným a považujem ho za efektívny spôsob rozvoja ľudského potenciálu. O jeho účinnosti ma presvedčila nielen spätná väzba klientov, ale aj osobná skúsenosť a tým hlboké presvedčenie, že to naozaj funguje. Koučovanie je pre mňa viac ako práca, napĺňa ma a je mojim poslaním. Stala som sa koučkou, ktorá rešpektuje individuálnu mapu sveta klienta a sprevádza ľudí, ktorí hľadajú vo svojom živote vlastnú cestu - odpovede, zmysel, smerovanie, pozitívne zmeny, rozhodnutia či samého seba.  V koučovacom rozhovore sa riadim Etickým kódexom kouča podľa International Coach Federation (ICF)

Profil vzdelania:

  • 06/2018- Business Coaching College, Bratislava, Standards of coaching: Development of Core Competencies (rozsah 12 hodín) 
  • 02/2017 - 06/2017 Business Coaching College, Bratislava, Business coaching- meaning and mechanics of coaching in business- ICF Medzinárodne certifikovaný výcvik koučovania ACSTH (rozsah 84 hodín)
  • 2015 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Rigorózna skúška v študijnom odbore sociálna práca- "doktor filozofie"
  • 10/2009 - 06/2010 ARK Consulting s.r.o., Bratislava, MEDIÁCIA - kurz akreditovaný MŠ SR (rozsah 100 hodín)
  • 2008-2009 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, kurz: Lektorské zručnosti- zamestnanec (rozsah 24 + 40 hodín)
  • 2003-2008 Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. v ČR, študijný program: Pedagogika , Študijný odbor : Andragogika- "magister"