Využite naše služby ak:

 • potrebujete, aby Vás niekto sprevádzal pri dôležitých životných rozhodnutiach, príp. počas náročného životného obdobia (strata zamestnania, choroba, úmrtie, odchod dospelých detí a iné);   
 • sa potrebujete zorientovať vo vašom prežívaní, alebo len s niekým zdielať Vaše emócie;              
 • máte problémy v partnerskom/manželskom vzťahu (nevera; kríza), narušené vzťahy s deťmi, príp. konflikt na pracovisku;    
 • potrebujete rozvodové a po-rozvodové poradenstvo;    
 • máte výchovné problémy s deťmi (ťažkosti s adaptáciou, chýbajúce sociálne zručnosti, rôzne detské strachy a pod.);  

Využite služby kouča ak : 

 • máte pocit, že stagnujete, že ste  v bludnom kruhu
 • máte problém a chcete nájsť riešenie
 • potrebujete zmenu a neviete ako začať (zmena zamestnania, pracovného zamerania)
 • stojíte pred nejakým rozhodnutím (výzva, príležitosť)
 • máte viacero možností a neviete sa rozhodnúť, ktorá je pre vás najlepšia
 • chcete sa do niečoho pustiť a nedarí sa vám začať, stále váhate
 • chcete zvýšiť pocit šťastia, pocit spokojnosti, sebadôveru, odvahu, istotu, výkonnosť ...
 • chcete pracovať na svojom osobnom rozvoji a využívať lepšie svoj potenciál
 • chcete zistiť, čo je pre vás dôležité a čo v skutočnosti chcete
 • potrebujete si naplánovať jednotlivé kroky pri realizácii niečoho
 • potrebujete sprevádzanie, podporu a individuálny prístup

Klientom ponúkame pomoc prostredníctvom :

 • individuálneho poradenstva a koučingu
 • manželského/párového poradenstva
 • poradenstva pre deti a ich rodičov
 • rozvodového/po-rozvodového poradenstva