Využite naše služby ak:

  • potrebujete, aby Vás niekto sprevádzal pri dôležitých životných rozhodnutiach, príp. počas náročného životného obdobia (strata zamestnania, choroba, úmrtie, odchod dospelých detí a iné);   
  • sa potrebujete zorientovať vo vašom prežívaní, alebo len s niekým zdielať Vaše emócie;              
  • máte problémy v partnerskom/manželskom vzťahu (nevera; kríza), narušené vzťahy s deťmi, príp. konflikt na pracovisku;    
  • potrebujete rozvodové a po-rozvodové poradenstvo;    
  • máte výchovné problémy s deťmi (ťažkosti s adaptáciou, chýbajúce sociálne zručnosti, rôzne detské strachy a pod.);  

Klientom ponúkame pomoc prostredníctvom :

  • individuálneho poradenstva 
  • manželského/párového poradenstva
  • poradenstva pre deti a ich rodičov - terapia hrou
  • rozvodového/po-rozvodového poradenstva                                                                                                          
PhDr. Jana Dadová/0902 376 093 - psychologička
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!