PORADENSTVO

Pri práci s klientom vychádzam z KBT terapie, ktorej výcvik som absolvovala v rokoch 2009 - 2015. Súčasná KBT terapia hľadá príčiny psychických porúch a snaží sa o komplexnú zmenu prístupu k sebe, k svojmu okoliu a k svojim problémom. Základom je sokratovský dialóg, ktorý sa vyznačuje spoločným hľadaním a objavovaním, pričom vzťah dôvery a vzájomnej spolupráce medzi klientom a terapeutom je v KBT nutnou podmienkou. KBT vníma každého klienta a jeho problém ako jedinečný, čo si vyžaduje terapeutické metódy "šité na mieru". Kognitívno-behaviorálna terapia:

 • Používa zrozumiteľný jazyk 
 • Klient a terapeut/poradca sú rovnocennými partnermi
 • Je relatívne krátka a časovo ohraničená
 • Zameriava sa na riešenie prítomných problémov
 • Je štruktúrovaná 

 V Poradenskom centre TN ponúkame individuálny koučing a poradenstvo:

Manželské/párové

Každý pár sa môže ocitnúť v kríze, nie každá kríza však musí nutne končiť rozvodom/rozchodom. Poradenstvo je pre tých manželov/partnerov, ktorí chcú svoje problémy riešiť. Základným predpokladom je, že pár úprimné túži po pozitívnej zmene vo vzťahu. Zároveň však poskytuje priestor pre tých, ktorí chcú aktívne na svojom vzťahu pracovať, pretože aj o vzťah je potrebné sa starať. 

Pri rozvode/rozchode rodičov

Poradenstvo môže pomôcť aj vtedy, ak sa pár nachádza v stave rezignácie, keď sa láska k druhému mení na nenávisť, alebo odpor, keď sú spory čoraz častejšie a intenzívnejšie. Nie však zachrániť vzťah ... môže pomôcť, aby bol rozvod/rozchod pokojný, ľudský a rešpektujúci. Toto je veľmi dôležité najmä ak sú súčasťou vzťahu aj deti. Môžeme vám pomôcť rozviesť sa bez "tragédie" a aj naďalej zostať rodičmi.   

Pre deti a ich rodičov

Nebojte sa požiadať o radu pri výchove Vašich detí. Pomôžete tak sebe, Vášmu dieťaťu a celej rodine. Môžete sa na nás obrátiť v prípade ak Vás trápia tieto otázky/problémy:

 • problémy so správaním
 • problémy v kolektíve (škola, škôlka, záujmový krúžok)
 • strachy, obavy 
 • komunikácia
 • problémy s jedlom a spánkom
 • dieťa pred, počas a po rozvode/rozchode rodičov

Individuálne

Ak prežívate nepohodu, ste zmätení z aktuálnej životnej situácie, možno potrebujete niekoho, kto vás bude sprevádzať pri riešení vašej životnej situácie, alebo niekoho kto Vám pomôže s prežívaním Vašej akútnej krízy. Neváhajte vyhľadať psychológa ak:

 • máte nedostatočnú sebadôveru, sebahodnotenie
 • zažívate akútnu životnú krízu (strata blízkeho človeka, strata zamestnania, rozvod/rozchod a iné)
 • máte problémy s trémou
 • prežívate strachy, stavy úzkosti, či iné psychické problémy

PhDr. Jana Dadová/0902 376 093 - psychologička
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!